EXPERTISE

KERAMIEK & AANVERWANTEN

In het atelier worden de kleinere stukken gerestaureerd. De meeste handelingen die worden uitgevoerd zijn: reinigingen, verwijderen van oude lijmen en vernissen, opnieuw verlijmen, aanvullen en aanzetten van ontbrekende stukjes, retoucheren en opnieuw vernissen. Wanneer de klant het object komt leveren, overlopen we samen het proces dat zich zal aandienen voor dat bepaalde object. 

Melissa Vandevijvere - Keramiek Restauratie
Melissa Vandevijvere - Keramiek Restauratie

TEGELS & MONUMENTEN

Soms is het object te groot om te vervoeren of zit het vast in een architecturale context. Hierbij denken we aan beelden, ingebouwde haarden, reliëfs, tegelpanelen, betegelde gevels, etc. In deze gevallen worden de behandeling ter plaatse uitgevoerd. Het gaat hierbij vaak om reinigingen, stabiliseren van barsten, opvullen van lacunes, retoucheren en vernissen. Wanneer tegels ontbreken kunnen we in samenspraak ook nieuwe aanleveren of op maat laten maken naar historisch model.

ADVIES & ONDERZOEK

Er kan een consultatie worden aangevraagd voor de examinatie van stukken. Hierbij gaat het over materiaalbepaling, conditiebepaling en opmaken van schaderapporten. Vanuit een expertise in de wetenschappelijk sector, kunnen we aan de hand van visuele kenmerken deze karakteristieke eigenschappen bepalen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Melissa Vandevijvere - Keramiek Restauratie

VEELGESTELDE VRAGEN

De keuze van de restauratie materialen is sterk afhankelijk van het soort keramiek (aardewerk, faience, steengoed, porselein). Alles heeft te maken met de porositeit van de scherf. Op basis hiervan worden de juiste lijmen en aanvulmiddelen gekozen.

De stukken worden nooit in de oven gebakken omdat dit een risicovolle handeling is. Vuil, luchtbellen in de klei en scheurtjes kunnen ervoor zorgen dat het stuk kapotspringt in de oven. Bovendien kunnen de glazuren gaan uitvloeien en pigmenten verdampen.

Aangezien er gewerkt wordt met ‘koude materialen’ is een restauratie zichtbaar met het blote oog. Meestal is dat zo subtiel dat enkel de persoon die kennis heeft van de restauratie dit zal zien. Vanop afstand en algemene aanschouwing is een restauratie amper te zien. We proberen steeds te werken met respect voor de authentieke materialen en technieken. Een mooie quote van een collega restaurator luidt als volgt: ‘ik zie liever het originele glazuur dan een nieuwe verf of vernislaag’.

De klant neemt het beste contact op via mail (info@melissavandevijvere.be).

De volgende gegevens hebben we nodig voor de opmaak van een offerte:

  • Omschrijving van het object (wat is het?)
  • Afmetingen van het object
  • Schadeomschrijving (zo gedetailleerd mogelijk)
  • Foto’s van het stuk totaal (verschillende zijdes)
  • Foto’s van de details van de schade

Op basis hiervan zal een offerte worden opgemaakt en doorgemaild. Wanneer de klant akkoord gaat, kan hij of zij dat bevestigen per mail. Nadien wordt er contact opgenomen voor de levering in het atelier.

De gemiddelde tijdsduur van een restauratie van een object in het atelier bedraagt ongeveer vier maanden vanaf levering. Uiteraard hangt deze termijn af met de aard van de restauratie. Dit wordt altijd besproken met de klant. Het inplannen van een architecturale restauratie en/of onderzoek op locatie gebeurt steeds na aanvaarding van de offerte in gezamenlijk overleg.

Uiteraard dient er met grote zorg omgegaan te worden met een gerestaureerd stuk. De restaurator is niet aansprakelijk na aflevering voor nieuwe schade en breuken (op andere plaatsen). Wanneer binnen de drie jaar, een verlijming loskomt, zal dit onder garantie opnieuw uitgevoerd worden.

Er wordt gewerkt aan een informatiebrochure aangaande de nazorg van een gerestaureerd stuk. De volgende zaken dienen rekening mee gehouden te worden:

  • Neem een object nooit vast aan de rand
  • Gebruik altijd je twee handen (onderaan en ter ondersteuning aan de zijkant
  • Neemt nooit een object vast een een gerestaureerd onderdeel (bijvoorbeeld handvat van een vaas, of oor van een kopje)
  • Reinig een object nooit met water als het gerestaureerd is
  • Enkel droog afstoffen volstaat

Dat hangt af van de toestand van het stuk. We werken met een uurtarief en hierbij komt een forfaitaire prijs voor de materialen en gebruik toestellen. De klant weet altijd op voorhand hoeveel de restauratie zal kosten. Vaak wordt een inschatting gedaan en een prijsmarge bepaald. Wanneer tijdens de ontmanteling of tijdens de restauratie blijkt dat er meer werk nodig is, zal de klant worden gecontacteerd en geïnformeerd.