OVER

Werkethiek

Melissa Vandevijvere – van Noord werkt volgens een bepaalde filosofie waarbij respect voor de kunstenaar en de authentieke creatie voorop wordt gesteld. Dat wil zeggen dat alle interventies aan een kunstwerk ondergeschikt zijn. De restaurator staat ten dienste van het historische object. In deze gedachte wordt steeds gewerkt met reversibele en veilige materialen. Hierbij wordt ook waarde gehecht aan de biografie en restauratiegeschiedenis van het object. Een goede restauratie herstelt de integriteit en esthetiek van het kunstwerk zonder afbreuk te doen aan de historische gelaagdheid. Dit gedachtegoed vinden we terug in de eeuwenoude Japanse levenswijsheid wabi-sabi. Hierbij staan bepaalde waarden centraal zoals: de schoonheid van het imperfecte, eenvoud en vergankelijkheid…

Missie en visie

Onze missie is keramische (kunst)objecten in ere herstellen met respect voor de authentieke materialen en technieken. Met eerbied voor de originele maker, willen we de objecten een tweede leven geven en ze opnieuw laten stralen. Ieder stuk is bezield en deze bezieling willen we teruggeven aan het stuk. Hierbij hebben we oog voor de vergankelijkheid en ouderdom. Er is het ontstaan van een stuk, de levensloop en het nu. Net zoals de mens, verandert ook een object doorheen de tijd. Een gecraqueleerd glazuur, een fijn haarbarstje, een kleine chip,… Voor ons mag deze subtiele vergankelijkheid er gewoon zijn. Dat maakt een object charmant en mooi en in zijn puurste vorm. Een mooie Japanse filosofie “Wabi Sabi’ belichaamt dit gedachtengoed en dit is onze inspiratie. Als restaurator zijn we ondergeschikt aan de originele maker en ondergeschikt aan de tijd.

We werken met zeer hoogwaardige materialen aan een object. De gebruikte lijmen bijvoorbeeld werden uitgekozen uit wetenschappelijk onderzoek naar veroudering en vergeling van lijmsoorten. We willen enkel werken met hoog kwalitatieve materialen. We zijn uiterst gepassioneerd door ons vak waarbij we ieder stuk met dezelfde interesse en passie zullen behandelen.